bir ekopsikoloji, eylem araştırması, el sanatı ve tasarım alanı. Yaratıcısı anladıkça değişir, değiştikçe anlar.